กลุ่มสาระฯอิสลามศึกษา

นายอะฮ์หมัด มณีหิยา
วิทยากรสอนศาสนา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯอิสลามศึกษา

นายอาดัม ซา
วิทยากรสอนศาสนา

นายอับดุลตอเละ สิเดะ
วิทยากรสอนศาสนา

นางสาวฟาซีฮะห์ ยะโกะ
วิทยากรสอนศาสนา

นายอับดุลนาเซร์ มะนาฮา
วิทยากรสอนศาสนา (รายชั่วโมง)