กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวรรณหัสณี หะยี
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายมาหะมะตามีซี สามะ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวอา​ซู​รา​ ลาเตะ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1