ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายธนกฤต นิลราช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายอาดัม ตะโละ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :