ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันในงานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565
วันที่ 26-27 กันยายน 2565 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา ได้เข้าร่วมการแข่งขันในงานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 3 รายการ และได้รับรางวัลดังนี้
1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
3. ได้รับรางวัล อันดับที่ 4 ระดับเข้าร่วม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4- ม.6
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2565,00:00   อ่าน 256 ครั้ง