ภาพกิจกรรม
ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต
              วันที่ 5 กันยายน 2565 โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา ได้ดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมต้านทุจริต นำโดย นายธนกฤต นิลราช ผู้อำนวยการโรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมใจกล่าวปฏิญญาโรงเรียนสุจริต พิทักษ์ชาติจากภัยทุจริต ขอให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณี ในการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนสุจริต”
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2565,16:34   อ่าน 27 ครั้ง