ภาพกิจกรรม
อบรมการใช้เทคโนโลยีได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
           วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นายธนกฤต นิลราช ผู้อำนวยการโรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา ได้มอบหมายให้ นางสุไลดา เบ็ญอาลี (พนักงานราชการ) และ นางสาวแวนาเดีย แวบราเฮง (ครูอัตราจ้าง) เข้าร่วมการอบรมการใช้เทคโนโลยีได้อย่างสะดวกและปลอดภัย โดยได้รับเกียรติจาก นายอาซิ ดราแม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เป็นประธานในพิธีเปิด-ปิด และมอบเกียรติบัตร ในการอบรมการใช้เทคโนโลยีได้อย่างสะดวกและปลอดภัย เพื่อเพิ่มทักษะความรู้การใช้เทคโนโลยีในปัจจุบัน ให้เกิดความสะดวกในการใช้เทคโนโลยีและเพิ่มทักษะความรู้ด้านการป้องกันภัยทางไซเบอร์ โดยมี นายฮารอวี จะปะกิยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นางสาวแวซาฟียะห์ หามะ นักวิชาการการคอมพิวเตอร์ นายอารี มีนา ครูโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ นายอาสมาน ฮาแว ครูโรงเรียนสะนอพิทยาคม นายอาธิป บูสา ครูโรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม และนายนิเชต นิโมง ครูโรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้อง sky launge ชั้น 9 โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2565,21:20   อ่าน 41 ครั้ง