รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา
62 หมู่ที่ 1   ตำบลปิตูมุดี  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี 94160
เบอร์โทรศัพท์ 073-439301 เบอร์แฟกส์ 073-439301
Email : pratupho.yarang@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :