สีประจำโรงเรียน


" สีน้ำเงิน - แสด "

น้ำเงิน  หมายถึง  ความมั่่นคงแข็งแรง

แสด     หมายถึง  ความกระตือรือร้น ขยันหมั่นเพียร

 

 

โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา ตำบลปีตูมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
โทร 0-7343-9301 โทรสาร 0-7343-9301 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
This site is optimized for resolutions of 800 x 600 or greater
ดูแลระบบ :: ชาลิสา จันทร์ทอง
ติดต่อ :: pratupho@hotmail.com ,chalisa_pat@hotmail.com