ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลชนะเลิศ ผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริตฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 16) 02 มิ.ย. 66
เชิญชวนขึ้นทะเบียนหางานในแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” เพื่อส่งเสริมการศึกษากับการมีงานทำ (อ่าน 85) 12 เม.ย. 66
เปิดรับสมัครนักเรียน (อ่าน 139) 20 ก.พ. 66
เปิดรับสมัครนักเรียน โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (อ่าน 182) 30 ม.ค. 66
เรื่อง ประกาศเสนอราคาก่อสร้างหอนอนนักเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างหอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา (อ่าน 181) 13 ม.ค. 66
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) (อ่าน 246) 05 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา เรื่อง การสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 293) 11 พ.ย. 65
แจ้งการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 284) 31 ต.ค. 65
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายอาดัม ตะโละ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา (อ่าน 328) 19 ต.ค. 65
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ในโอกาสที่ นายธนกฤต นิลราช ผู้อำนวยการโรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร (อ่าน 310) 16 ต.ค. 65
การแข่งขันในงานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 317) 27 ก.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันตอบคำถามผ่านแอพพลิเคชั่น KAHOOT (รอบชิงชนะเลิศ) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 384) 10 ส.ค. 65
กิจกรรม (อ่าน 370) 10 ส.ค. 65
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 406) 22 พ.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 450) 28 ก.พ. 65
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (อ่าน 728) 21 ก.พ. 65
ประกาศ เสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (อ่าน 430) 14 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งครูรายเดือน แก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (อ่าน 760) 11 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (รับเฉพาะผู้หญิง) (อ่าน 1376) 07 ก.พ. 65
ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 810) 10 ม.ค. 64
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อ่าน 830) 25 ธ.ค. 63
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นบุคลากรโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนใต้ (อ่าน 772) 14 ธ.ค. 63
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 999) 28 มิ.ย. 63
ประกาศวันรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1120) 10 มิ.ย. 63
ขอเชิญศิษย์เก่าทุกรุ่น...ร่วมลงทะเบียนศิษย์เก่า (อ่าน 994) 10 พ.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 964) 03 พ.ค. 63