การทดสอบ Pre O- Net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557

            เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. ร.ร.ประตูโพธิ์วิทยา ได้ดำเนินการทดสอบ Pre O- Net
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
บรรยากาศในการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
====>> ภาพกิจกรรม

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และการต้อนรับ นายจักรพงษ์ สังข์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา

            เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 08.00 น. โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
พร้อมทั้งต้อนรับ นายจักรพงษ์ สังข์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา ณ หอประชุมโรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี โดยมีการแลกของขวัญ และการแสดงของนักเรียน มีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน บรรยากาศ
ในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานเป็นอย่างมาก
====>> ภาพกิจกรรม

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64

            เมื่อวันที่ 10-12 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา ได้นำนักเรียนจำนวน 19 คน พร้อมคณะครู จำนวน 6 คน
เข้าร่วม การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64 จังหวัดกระบี่ "สุดยอดเด็กใต้ ก้าวไกล สู่สากล" ณ จังหวัดกระบี่
สรุปผลการแข่งขันโรงเรียนประตูโพธิ์วิทยาได้ 1 เหรียญทอง 5 เหรียญทองแดง
====>> ภาพกิจกรรม
ร่วมพิธีวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557

            เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 08.00 น. คณะครู ร.ร.ประตูโพธิ์วิทยา ได้เข้าร่วมพิธี ีวันพ่อแห่่งชาติ 5 ธันวา มหาราช
ณ หอประชุมโรงเรียน ประตูโพธิ์วิทยา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา มหาราช ชาวประตูโพธิ์วิทยา ขอถวายพระพรให้พระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

====>> ภาพกิจกรรม
การทดสอบ Pre O- Net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2557

            เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น. ร.ร.ประตูโพธิ์วิทยา ได้ดำเนินการทดสอบ Pre O- Net นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ณ ห้อ คณิตศาสตร์ โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี บรรยากาศในการสอบ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
====>> ภาพกิจกรรม

การประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2557

           เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 น. ร.ร.ประตูโพธิ์วิทยา ได้รับการประเมินเสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง โดยคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 15 ซึ่งผลการประเมินสรุปว่า ร.ร.ประตูโพธิ์วิทยา
ผ่านการประเมิน เป็นสถานศึกษาพอเพียง
====>> ภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

           เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 น.ร.ร.ประตูโพธิ์วิทยา ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2557 โดยมีการชี้แจงให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบเกี่ยวกับผลการเรียนของนักเรียนและพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียนตลอด
เทอมที่ผ่านมาและได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง ให้ได้รับทราบเกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ที่โรงเรียนจะดำเนินการต่อไป ทางโรงเรียน
ต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนด้วยดีตลอดมา
====>> ภาพกิจกรรม

ร่วมพิธีวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา มหาราช

            เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เวลา 08.30 น. คณะครู ร.ร.ประตูโพธิ์วิทยา ได้เข้าร่วมพิธีวันพ่อแห่่งชาติ
ณ ที่ว่าการอำเภอยะรัง จ.ปัตตานี และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี เพื่อถวายความจงรักภักดี
ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา มหาราช ชาวประตูโพธิ์วิทยา
ขอถวายพระพรให้พระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ====>> 
ภาพกิจกรรม1   ภาพกิจกรรม2

การนิเทศ ติดตาม ประเมินการเรียนการสอนอิสลามแบบเข้ม

           เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 น. โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา ได้รับการนิเทศ ติดตาม ประเมินการเรียน
การสอนอิสลามแบบเข้ม จากคณะกรรมการนิเทศฯ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 โดยมี
นายสมชาย ขวัญมนิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้กล่าวต้อนรับ มีการซักถามโดยคณะกรรมการ และกรรมการฯ ได้ร่วมกัน
ชี้แนะแนวทางเพื่อให้โรงเรียนได้มีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอิสลามแบบเข้มต่อไป
====>> ภาพกิจกรรม

กิจกรรม "ทำความดี......เพื่อพ่อหลวง"

         เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 น. โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา ได้จัดกิจกรรม "ทำความดี...เพื่อพ่อหลวง"
เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ชาวประตูโพธิ์วิทยา จึงร่วมใจกันทำความดี โดยการให้นักเรียนทุกคนช่วยกันทำความสะอาด
บริเวณอาคารเรียน เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน
====>>ภาพกิจกรรม

ร่วมงานมหกรรมวิชาการ "ครูยอด นักเรียนเยี่ยม ชายแดนใต้ สพม.15"

         เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เวลา 08.30 น. คณะครู ร.ร.ประตูโพธิ์วิทยา ได้เข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการ
"ครูยอดนักเรียนเยื่ยม ชายแดนใต้ สพม.15" ณ ร.ร.เบญจมราชูทิศ อ.เมือง จ.ปัตตานี ภายในงานมีการแสดงผลงานต่างๆ
มากมายประกอบด้วย ผลงานของครูและนักเรียน และยังมีการแสดงต่างๆ จากหลายๆ โรงเรียนนับว่าเป็นโอกาสดีที่หาชม
ได้ยากนัก====>> ภาพกิจกรรม.

หน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13

โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา ตำบลปีตูมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
โทร 0-7343-9301 โทรสาร 0-7343-9301 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
This site is optimized for resolutions of 800 x 600 or greater
ดูแลระบบ :: ชาลิสา กากะบุตร
ติดต่อ :: pratupho.yarang@gmail.com ,chalisa_pat@hotmail.com