"คำขวัญโรงเรียน <<... คุณธรรมนำวิชาการ สร้างพื้นฐานชีวิต...>>"  
     
 
...ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา...

 
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
ข้าราชการ
5
8
13
พนักงานราชการ
3
2
5
ครูสอนอิสลามศึกษา
4
0
4
วิทยากรสอนศาสนา
1
1
2
ลูกจ้างประจำ
1
0
1
นักการภารโรง
2
0
2
รวมบุคลากรทั้งสิ้น
16
11
27


   
โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา ตำบลปีตูมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
โทร 0-7343-9301 โทรสาร 0-7343-9301 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
This site is optimized for resolutions of 800 x 600 or greater
ดูแลระบบ :: ชาลิสา กากะบุตร
ติดต่อ :: pratupho.yarang@gmail.com ,chalisa_pat@hotmail.com