"คำขวัญโรงเรียน <<... คุณธรรมนำวิชาการ สร้างพื้นฐานชีวิต...>>"  

นิทรรศการด้านพลังงาน "เยาวชน รุ่นใหม่ ใฝ่ใจประหยัดพลังงาน"

วันที่ 22-23 สิงหาคม 2560

ณ อุทยานการเรียนรู้ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี


 

โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา ตำบลปีตูมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
โทร 0-7343-9301 โทรสาร 0-7343-9301 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
This site is optimized for resolutions of 800 x 600 or greater
ดูแลระบบ :: ชาลิสา  กากะบุตร
ติดต่อ :: pratupho.yarang@gmaill.com