"คำขวัญโรงเรียน <<... คุณธรรมนำวิชาการ สร้างพื้นฐานชีวิต...>>"  

อบรมนักเรียน เรื่อง การกำจัดขยะอย่างยั่งยืน

วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา


 

โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา ตำบลปีตูมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
โทร 0-7343-9301 โทรสาร 0-7343-9301 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
This site is optimized for resolutions of 800 x 600 or greater
ดูแลระบบ :: ชาลิสา  กากะบุตร
ติดต่อ :: pratupho.yarang@gmaill.com