ดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆ

CuteWriter.rar
ดาวน์โหลด
โปรแกรมแปลงไฟล์เอกสารให้เป็นไฟล์ .pdf  1561 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 10 ก.พ. 2552, 21:54
ImTOO MPEG Encoder v2.1.54.922b.rar
ดาวน์โหลด
โปรแกรมสำหรับแปลงไฟล์ภาพ,หนัง,เพลงให้เป็นสกุลต่างๆเช่น .wmv , .3gp , .avi ฯลฯ  3066 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 10 ก.พ. 2552, 21:54
ITGroup 4[1].14Std.zip
ดาวน์โหลด
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ หาค่าความยากง่าย อำนาจจำแนก และอื่นๆ  550 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 10 ก.พ. 2552, 21:54
SchLibrary50.zip
ดาวน์โหลด
โปรแกรมบริหารจัดการห้องสมุดพร้อมวิธีใช้ ลองแล้วใช้ง่ายจริงๆ  6397 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 10 ก.พ. 2552, 21:54
โปรแกรมSIAพร้อมคำอธิบายวิธีใช้.rar
ดาวน์โหลด
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบหา ค่าสถิติพื้นฐานต่างๆและหาค่าความยากง่าย,อำนาจจำแนก ใช้ง่าย มีคู่มืออธิบายวิธีใช้พร้อมภาพประกอบ ประมวลผลได้เร็วจริงๆ แถมแสดงผลออกมาในรูปของ word สะดวกต่อการก็อปไปใช้ ลองดูครับ  5074 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 10 ก.พ. 2552, 21:54

 

 

โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา ตำบลปีตูมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
โทร 0-7343-9301 โทรสาร 0-7343-9301 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
This site is optimized for resolutions of 800 x 600 or greater
ดูแลระบบ :: ชาลิสา กากะบุตร
ติดต่อ :: pratupho.yarang@gmail.com ,chalisa_pat@hotmail.com