ผู้บริหาร

นายธนกฤต  นิลราช
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปริญญาโท วิชาเอก การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)


โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา ตำบลปีตูมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
โทร 0-7343-9301 โทรสาร 0-7343-9301 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 15
This site is optimized for resolutions of 800 x 600 or greater
ดูแลระบบ : ชาลิสา กากะบุตร
ติดต่อ : pratupho.yarang@gmail.com